Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng | Da Nang Health Tourism

Tin tức Bệnh viện

TMCG 465/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU MUA SẮM MỘT SỐ CHIẾU ĐỂ TRÃI GIƯỜNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN
25 May

TMCG 465/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU MUA SẮM MỘT SỐ CHIẾU ĐỂ TRÃI GIƯỜNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN

 TB 462/THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN
24 May

TB 462/THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU IN BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN VÀ CÁC BIỂU MẪU KHÁC CỦA BỆNH VIỆN
24 May

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ NHU CẦU IN BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN VÀ CÁC BIỂU MẪU KHÁC CỦA BỆNH VIỆN

 QĐ 167/QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CHO ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2023
23 May

QĐ 167/QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CHO ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2023

TB 454/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP HÀNG HÓA: BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ TÀI LIỆU
19 May

TB 454/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP HÀNG HÓA: BÀN LÀM VIỆC VÀ TỦ TÀI LIỆU

TB 440/ KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
15 May

TB 440/ KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TB 435/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022
15 May

TB 435/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022

 THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN, NƯỚC
03 May

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN, NƯỚC

QĐ 140 - QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CHO ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ, Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2023
04 May

QĐ 140 - QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CHO ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ, Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2023

TB SỐ 366 - VỀ KẾ HOẠCH NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG XỬ, GIAO TIẾP, Y ĐỨC CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023
18 Apr

TB SỐ 366 - VỀ KẾ HOẠCH NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG XỬ, GIAO TIẾP, Y ĐỨC CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023

TM 342 - THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA MÁY TẠO OXY
13 Apr

TM 342 - THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA MÁY TẠO OXY

TB 329 / THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT NỘI KIỂM HUYẾT HỌC
07 Apr

TB 329 / THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT NỘI KIỂM HUYẾT HỌC

0905.658.333
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Gửi tin nhắn
Văn phòng
Hotline tư vấn: 090 56 58 333