Tin tức

Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - CHỈ KHÂU LIỀN KIM
23 Sep

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - CHỈ KHÂU LIỀN KIM

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
21 Sep

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

CÔNG VĂN V/V ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ ĐƠN GIÁ BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
19 Sep

CÔNG VĂN V/V ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ ĐƠN GIÁ BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA ĐƠN VỊ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
19 Sep

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA ĐƠN VỊ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC IN HỒ SƠ BỆNH ÁN VÀ CÁC LOẠI BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN
09 Sep

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC IN HỒ SƠ BỆNH ÁN VÀ CÁC LOẠI BIỂU MẪU CHUYÊN MÔN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHÍ OXY Y TẾ LẦN 2
13 Sep

THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHÍ OXY Y TẾ LẦN 2

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM BỔ SUNG NĂM 2022
12 Sep

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM BỔ SUNG NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH - Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022
07 Sep

QUYẾT ĐỊNH - Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - KHÍ OXY Y TẾ (LẦN 2)
06 Sep

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - KHÍ OXY Y TẾ (LẦN 2)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - KHÍ OXY Y TẾ
02 Aug

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - KHÍ OXY Y TẾ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - VTYT - HCXN (lần 2)
09 Aug

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - VTYT - HCXN (lần 2)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - Trang thiết bị
01 Aug

THƯ MỜI CHÀO GIÁ - Trang thiết bị

0905.658.333
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Gửi tin nhắn
Văn phòng
Hotline tư vấn: 090 56 58 333