Tin tức

Tin tức

TB 832/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2023 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
22 Sep

TB 832/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2023 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TMCG 829/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM GĂNG TAY Y TẾ
21 Sep

TMCG 829/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM GĂNG TAY Y TẾ

TB 813/ THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÒNG 2 TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TP ĐÀ NẴNG NĂM 2023
14 Sep

TB 813/ THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÒNG 2 TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TP ĐÀ NẴNG NĂM 2023

TB 808/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC IN BÌ ĐỰNG PHIM CT
14 Sep

TB 808/ THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC IN BÌ ĐỰNG PHIM CT

TB 789/ THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2023
13 Sep

TB 789/ THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2023

TMCG 802/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TREO GẮN BACKGROUND TRANG TRÍ PHÔNG PHÒNG HỌP
12 Sep

TMCG 802/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TREO GẮN BACKGROUND TRANG TRÍ PHÔNG PHÒNG HỌP

TMCG 799/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM CUỘN MÀNG ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG
12 Sep

TMCG 799/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM CUỘN MÀNG ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

TMCG 792/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ THÙNG SẮC NHỌN
12 Sep

TMCG 792/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ THÙNG SẮC NHỌN

 TMCG 791/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ THÙNG NHỰA PHÂN LOẠI CHẤT THẢI
12 Sep

TMCG 791/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ THÙNG NHỰA PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

TMCG 787/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CẮT TỈA, CHỐNG DỰNG CÂY XANH, CẮT CỎ XUNG QUANH KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN
11 Sep

TMCG 787/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CẮT TỈA, CHỐNG DỰNG CÂY XANH, CẮT CỎ XUNG QUANH KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN

TMCG 786/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THANG MÁY TẢI KHÁCH VÀ THANG MÁY TẢI RÁC
11 Sep

TMCG 786/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THANG MÁY TẢI KHÁCH VÀ THANG MÁY TẢI RÁC

TMCG 775/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ THAY BÌNH ẮC QUY
07 Sep

TMCG 775/ THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ THAY BÌNH ẮC QUY

0905.658.333
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Gửi tin nhắn
Văn phòng
Hotline tư vấn: 090 56 58 333